Ejendomsadministration

Enkelt princip – enkel idé

Gør det største arbejde til at begynde med – i behovsanalysen – således at den efterfølgende administration kræver betydeligt mindre tidsforbrug for ejeren.

Ejere af udlejningsejendomme ønsker utvivlsomt en professionel administrator til at forestå administrationen – vel at mærke med en høj grad af kvalitet og sikkerhed for udlejers midler.

Effektiv administration og forvaltning – og dermed også maksimalt afkast – kræver en stab af dygtige medarbejdere uanset hvor få ejendomme, det drejer sig om. Et sådant beredskab kræver ressourcer, men bibringer også højere lejeindtægter. Heldet har tendens til at følge den, der har gjort sit hjemmearbejde!

Endelig er der på ejendomsområdet en kompliceret lovgivning, og der stilles store krav til bogholderi og regnskab ved et direkte ejerskab – også i skattemæssig henseende. De færreste investorer har en investeringsvolumen, der kan retfærdiggøre etableringen af det nødvendige professionelle administrationsapparat til selv at løse disse opgaver, alternativt at skulle købe denne rådgivning eksternt.

Ejendomsadministration

Har du brug for ejendomsadministration?

Hvis du søger ydelser indenfor ejendomsadministration henviser vi til vores gode samarbejdspartner LEA Ejendomsadministration.

Klik her for at komme i kontakt med LEA Ejendomsadministration