Energimærkning

Få et tilbud på energimærke hurtigt og nemt

Udfyld formularen til venstre og få et gratis tilbud pr. mail på et energimærke.

Indenfor 3 hverdage fremsender vi jer et tilbud.

Vores medarbejdere kontakter dig såfremt, vi mangler yderligere oplysninger om ejendommen.

Få et tilbud på energimærke hurtigt og nemt

Promana kan også kontaktes på

Tlf: 70 20 05 80

Energy Efficiency

Energimærkning

Promana har stor erfaring i energimærkning af alle typer erhvervsbygninger og boliger.

Energimærkning af bygninger er et godt værktøj, hvis man ønsker at reducere omkostningerne til energiforbrug. Der er typisk store besparelser at hente – både ved ændringer til energieffektiv drift og ved adfærdsmæssige ændringer.

Investering i efterisolering, nye vinduer, mere energieffektiv og reguleret ventilation samt energieffektiv og behovsstyret belysning giver ofte endog meget store besparelser, hvor investeringen kan hentes hjem indenfor få år.

Energimærkningen er et godt dokument, der kan anvendes i forbindelse med effektiv energioptimering Promana kan også tilbyde ydelser som går ud over rammerne for energimærkningsordningen.

Her har vi fokus på brugeradfærd, herunder optimering af driftstider, vandforbrug mv.

Energimærkningens gyldighed

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes. Udføres der ændringer på ejendommen, som væsentligt rykker ved energiforbruget, gælder energimærket dog ikke længere.

Energirenovering

Promana kan hjælpe jer med energirenovering med henblik på at opnå en bedre energimærkning. Vi udpeger de mest rentable besparelser og finder den korteste vej fra eksempelvis G til C mærkning.

Vi forestår energitilskud til byggeriet, projektering og aflevering af det færdige byggeri.

 

Energiscreening af produktionsvirksomheder, datacentre mv.

Virksomheder som ikke er underlagt energimærkningsordningen, har ofte et stort energibesparelsespotentiale i proces og drift af virksomheden.

Promana kan hjælpe med at reducere energiforbruget. I samarbejde med jer foretager vores energiteknologer en screening af potentialet for energibesparelser. Energiscreeningen er grundlaget for den videre rådgivning.

​Vi afholder et møde på ejendommen, hvor potentialet vurderes. Hertil skal vi bl.a. bruge oplysninger om dit energiforbrug og er vi så heldige, at du har et velfungerende EMS værktøj, så har vi stor erfaring i brug af de gængse systemer på markedet som fx Keepfocus, Omega, MinEnergi og EnergyKey. Sammen med dig fastlægger vi de generelle krav til eventuelle energiprojekter som fx tilbagebetalingstid, anlægstype, vedligehold mv.

​Vi kortlægger herefter hvad der allerede ligger af forslag i energimærker, forslag fra leverandører og tager højde for dine eventuelle planer for ændringer på ejendommen. Vi foretager et visuelt tjek af jeres CTS anlæg og teknikrum og så er vi klar til at komme med resultatet af vores screening.

​Mødet forventes at vare 2-3 timer.

Output: Kort referat efter møde med oplæg til beslutningsgrundlag.

 

No Cure – No Pay …

På baggrund af den forudgående energiscreening beslutter I, om I ønsker at gå videre med projektet. Hvis ikke, så afsluttes sagen her uden nogen omkostning for jer. Viser screeningen et potentiale for varige energibesparelser, og I ønsker at gå videre, aftaler vi efterfølgende vilkårene for det videre forløb.