Projektering og styring

 • Slip fil her eller
  Accepted file types: jpeg, jpg, pdf, png, zip, rar, docx, xlsx, doc, txt, csv, xls, Max. file size: 64 MB.

  Mangler du faglig projektledelse og stram styring?

  Udfyld formularen til venstre, og få mere information omkring vores muligheder for at projektlede jeres næste byggeprojekt. Vi yder også byggestyring

  Vi svarer indenfor 2-3 arbejdsdage.

  Alternativt kan vi kontaktes på

  Tlf: 70 20 05 80

  View of a Worker and architect watching some details on a construction

  Læs mere om den typiske proces nedenfor

  Behov og ønsker

  Bygherre retter henvendelse. Vi aftaler uforpligtende møde på ejendommen.

  Ved møde med bygherre afklares ønsker og behov til en forestående byggesag.

  Vi udarbejder en kort byggeteknisk beskrivelse, samt et budget. Vi undersøger tilskudsmuligheder og ansøger efterfølgende herom hos relevante myndigheder.

  Vi hjælper med at udarbejde præsentationsmateriale og bistår med fremlæggelse ved generalforsamling.

  Fasen afsluttes med at vores kunder træffer endelig beslutning om igangsætning af en byggesag.

  Udbudsmateriale

  Der indgås samarbejdsaftale (teknikeraftale), hvor ydelse, honorering m.v. fastlægges.

  Vi udarbejder udbudsmateriale for besluttede arbejder. Udbudsmaterialet består af udbudsskrivelse, AB18, byggeplads- og administrative forskrifter, særlige betingelser, tegninger, tilbudslister, samt PSS. Vi ansøger om kommunale byggetilladelser i nødvendigt omfang.

  Gennemgang af udbudsmaterialet med bygherre for at afstemme bygherres ønsker og forventninger. Rådgivning af bygherre om valg af entreprenører, som skal indbydes til tilbudsafgivning.

  Udbud

  Udbudsmaterialet sendes i udbud.

  Vi fremviser ejendommen og gennemgår projektet i hovedtræk med entreprenører.

  På aftalt tidspunkt afholdes licitation/underhåndsbud, de bydende og bygherre inviteres.

  Vi vurderer de afgivne tilbud og indstiller entreprenørvalg til bygherren

  Bygherrens juridiske rådgiver kan nu hjemtage byggelån.

  Entreprenørtilbud accepteres, enten ved acceptskrivelse eller i samråd med den juridiske rådgiver ved en entrepriseaftale.

  Udførelse

  Opstartsmøde, hvor bl.a tidspunkter for byggemøder, aftaler om byggeplads m.v. aftales. Vi foretager projektafklaring med entreprenøren.

  Information til beboere og naboer om arbejder der skal udføres.

  Vi fører nøje tilsyn med håndværkernes arbejde og sikrer, at det er udført korrekt og iht. projektet.

  Vi afholder byggemøder med håndværkerne og evt. bygherre.

  Vi godkender og attesterer fakturaer og opdaterer løbende de samlede udgifter.

  Afslutning

  Efter aflevering udbedres fejl og mangler, vi fører kontrol. Kvalitetssikringsmateriale m.v. overdrages. Garantien nedskrives til 10%.

  Vi sender regnskab for tekniske bygherreudgifter (entrepriseregnskab). Selve byggeregnskabet og finansieringen afklares af bygherres juridiske rådgiver.

  Et år efter aflevering afholdes 1 års gennemgang. Evt. nye fejl og mangler registreres og udbedres. Håndværkernes garanti nedskrives til 2 %. Inden 5 år efter afleveringen afholdes 5 års syn. Efter registrering og udbedring af evt. nye fejl og mangler frigives den sidste del af håndværkernes garanti.