Projektledelse ved renoveringsprojekter

PROMANA udfører byggeteknisk rådgivning indenfor alle områder på en ejendom, herunder renovering og vedligeholdelse af facader, vinduer og tagkonstruktioner.

Når der skal gennemføres et større renoveringsprojekt på bygningen, er der brug for en professionel styring af projektet. Som professionel rådgiver er det vores opgave:

 • at sikre kunden den ønskede håndværksmæssige kvalitet
 • at få den mest fordelagtige tilbudspris
 • at projektet gennemføres i henhold til den aftalte tidsplan
 • at projektet gennemføres indenfor det givne budget
 • at beboerne/brugerne ikke belastes unødigt af arbejdet mens det foregår
 • at kunden ikke bliver pålagt urimelige ekstraudgifter

En typisk opgave vil forløbe således:

 • Idé – Ejeren af ejendommens bestyrelse har et ønske om at forbedre ejendommen.
 • Udbudsmateriale til håndværkere – På baggrund af samtaler med bestyrelsen og tekniske forundersøgelser udarbejdes et udbudsmateriale bestående af arbejdsbeskrivelser, juridisk grundlag, krav til tidsplan, kvalitet og en tilbudsliste.
 • Indhentning af håndværkertilbud – Udbudsmaterialet sendes ud til typisk 3 håndværkerfirmaer. Firmaerne kan være ejendommens faste håndværkere, eller PROMANA kan anbefale firmaer, som vi har gode erfaringer med.
 • Kontrakt med håndværker – Efter modtagelse af tilbudspriser fra håndværkerfirmaerne indstiller PROMANA det mest fordelagtige tilbud til kunden. Der forhandles en kontrakt og skrives en accept til håndværksfirmaet.
 • Byggemøder og tilsyn med håndværkerarbejdet – PROMANA igangsætter arbejdet. Der afholdes byggemøder med håndværkerne. Det sikres, at foreningen får den ønskede kvalitet, ligesom tidsplanen følges tæt.
 • Afleveringsforretning – PROMANA foretager en aflevering af arbejdet sammen med håndværkerfirmaerne, hvor eventuelle fejl og mangler registreres og udbedres
 • Garantieftersyn – PROMANA foretager 1 års- og 5 års-gennemgang, hvor eventuelle fejl og mangler registreres og udbedres, ligesom entreprenørens garanti nedskrives.
Projektledelse ved renoveringsprojekter

PROMANA udfører byggeteknisk rådgivning indenfor alle områder på en ejendom, herunder renovering og vedligeholdelse af facader, vinduer og tagkonstruktioner.

Promana

Når der skal gennemføres et større renoveringsprojekt på bygningen, er der brug for en professionel styring af projektet.