Vedligeholdelsesplan

Få et gratis tilbud på vedligeholdelsesplan

Ved at planlægge de kommende års vedligeholdelsesarbejder på bygningen, vil der være betydelige besparelser ved en gennemtænkt planlægning af de kommende års vedligeholdelsesplaner.

Med en grundig vedligeholdelsesplan kan man undgå mange ubehagelige overraskelser.

Vi svarer indenfor 2 arbejdsdage.

Alternativt kan vi kontaktes på

Tlf: 70 20 05 80

Vedligeholdelsesplaner fra Promana

Ejer- og andelsboligforeninger

Mange bestyrelser mangler overblik over bygningens tilstand, og ønsker derfor en vedligeholdelsesplan og et professionelt beslutningsgrundlag omkring kommende vedligeholdelsesarbejde til en generalforsamling.

Vores vedligeholdelsesplaner er unikke og udføres efter et særligt 3-bens koncept. De 3 ben er:

 1. Bygningens tilstand
 2. Foreningens økonomi
 3. Beboernes accept af vedligeholdelsesplanen

For at vedligeholdelsesplanen bliver en succes, skal alle 3 ben integreres. Bygningens tilstand skal tilgodeses i vedligeholdelsesplanen, foreningens økonomi skal kunne rumme de kommende års vedligeholdelsesarbejder, samt beboerne skal godkende vedligeholdelsesplanen på en generalforsamling.

Hele processen omkring vedligeholdelsesplanen bliver udført i tæt samarbejde med bestyrelsen og beboerne. Derved sikres det, at der er fuld opbakning omkring vedligeholdelsesplanen, når arbejdet er færdigt.

Forløbet omkring vedligeholdelsesplanerne foregår på følgende måde:

 1. Gennemgang af bygningen
 2. Udarbejdelse af 1. udkast til bestyrelsen
 3. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan
 4. Præsentation af vedligeholdelsesplanen på beboermøde
 5. Godkendelse af vedligeholdelsesplan på generalforsamling

Når ovenstående proces gennemføres har bestyrelsen beboernes opbakning, og vedligeholdelsesplanen kan godkendes på generalforsamlingen.

Ejendomsselskaber og ejendomsinvestorer

Vores vedligeholdelsesrapporter har det formål, at de skal være værdiskabende for udlejer. Ved at planlægge de kommende års vedligeholdelsesarbejder på bygningen, vil der være betydelige besparelser ved en gennemtænkt planlægning af de kommende års vedligeholdelsesplaner.

Vores vedligeholdelsesplaner tager udgangspunkt i bygningen og virksomhedens behov og situation.

Med en vedligeholdelsesplan får I som virksomhed et godt redskab til at budgettere bygningsarbejder med. Vedligeholdelsesplanerne har typisk en tidshorisont på 5 år eller 10 år.

Virksomheder med egen bygningsdrift

Vores vedligeholdelsesrapporter har det formål, at de skal være værdiskabende for udlejer. Ved at planlægge de kommende års vedligeholdelsesarbejder på bygningen korrekt, vil vi kunne påvise betydelige besparelser.

Vores vedligeholdelsesplaner tager udgangspunkt i 2 faktorer:

 1. Bygningen – Bygningen gennemgås af en byggetekniker, og der bliver udarbejdet en tilstandsrapport.
 2. Lejeloven – Ved bygningsgennemgangen bliver potentielle forbedringsarbejder identificeret, og der bliver udarbejdet et overslag på investeringen.
  Alle arbejder vurderes udfra et lejelovsmæssigt perspektiv, så udlejer får et overblik over bygningens potentiale som investering.