Ejerskab

Promana A/S er ejet af:

  • LEA Ejendomspartner A/S med 50%
  • Direktør Morten Quirinus med 25%
  • Projektleder Sorin Nita med 25%

 

Vores ejerskabsstruktur, der omfatter hele værdikæden er en garanti for at vi som leverandør og sparringspartner:

Er i stand til at levere alle ydelser i værdikæden.

Har elimineret risikoen for interessekonflikter ved servicering af vores kunder

Er uafhængige af andre interesser og kan fokusere 100% på vores kunders behov og ønsker

Har fremtidssikret vores virksomhed og kan tjene som leverandør og sparringspartner på lang sigt

Altid har et særdeles solidt kapitalgrundlag for at sikre den fortsatte drift og udvikling af virksomheden

Poul Erik Bech Fonden

LEA Ejendomspartner A/S som er hovedaktionær i Promana er 100% ejet af Poul Erik Bech.


Der er i EDC Poul Erik Bech i 2015 gennemført et generationsskifte for at fremtidssikre virksomheden og de mere end 450 arbejdspladser.

60% af koncernen er blevet overdraget til et nyoprettet almennyttig fond ved navn Poul Erik Bech Fonden, mens Poul Erik Bech og familie fortsat ejer 40% og kontrollerer virksomheden.

De midler som fonden får tilført via mæglervirksomhedens overskud går til at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde, fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge. Desuden til nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheden, kunstnere samt til fremme af bygningskulturarven fortrinsvis i Poul Erik Bechs hjemby Varde.

Forsikringer:

Promana har tegnet professionel ansvarsforsikring hos Codan